0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn

Pearl Plaza

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
465.900 VNĐ/m2 (20$)

Q – SMART TOWER

Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh
372.720 VNĐ/m2 (16$)

Thủy Lợi

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
191.019 VNĐ/m2 (8.2$)

Đất Phương NamBuilding

Chu Văn An, Quận Bình Thạnh
232.950 VNĐ/m2 (10$)

Conteccons Building

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
442.605 VNĐ/m2 (19$)

HUD Building

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
349.425 VNĐ/m2 (15$)

MPC Building

Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh
372.720 VNĐ/m2 (16$)

Blue Sea Building

Hoàng Hoa Thám - Bình Thạnh
216.644 VNĐ/m2 (9.3$)

EBM Building

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
349.425 VNĐ/m2 (15$)

V-Coalimex Building

Đinh Bộ Lĩnh - Bình Thạnh
256.245 VNĐ/m2 (11$)

Newport Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh
209.655 VNĐ/m2 (9$)

The Manor

Nguyễn Hữu Cảnh - Bình Thạnh
163.065 VNĐ/m2 (7$)

Cienco 6

Đinh Tiên Hoàng - Bình Thạnh
302.835 VNĐ/m2 (13$)

Mỹ Thịnh Building

Lê Quang Định - Bình Thạnh
256.245 VNĐ/m2 (11$)

Compa Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh
144.429 VNĐ/m2 (6.2$)

Gilimex Building

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh
349.425 VNĐ/m2 (15$)

Thảo Điền Building

Hoàng Hoa Thám - Bình Thạnh
302.835 VNĐ/m2 (13$)

SPT Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh
326.130 VNĐ/m2 (14$)

Cavi Building

Đinh Bộ Lĩnh - Bình Thạnh
204.996 VNĐ/m2 (8.8$)

Cantavil Hoàn Cầu

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh
326.130 VNĐ/m2 (14$)

Nice Office Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh
419.310 VNĐ/m2 (18$)

V Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh
326.130 VNĐ/m2 (14$)

Golden Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh
372.720 VNĐ/m2 (16$)

LICOGI Building

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh
291.188 VNĐ/m2 (12.5$)